• TUYỂN NV THIẾT KẾ, BÓC TÁCH KL BỒN- ỐNG CN

  Yêu cầu:

  1-  Thiết kế, Bóc tách và Dự toán Báo Gía Đấu Thầu các công trình cơ khí.

  HỆ THỐNG BỒN- ỐNG CN- SILO- CẤU KIỆN THÉP, INOX- HT BĂNG TẢI...

  - Bóc tách và dự toán công trình cơ khí

  - Biết sử dụng các phần mềm liên quan ( Autocad, office...).

  - Kinh nghiệm thực tế: 02 năm trở lên.

  - Lương: từ 10.000.000- 15.000.000 đ

  - Chế độ: Theo quy định của nhà nước.

  - S.Lượng: 05 người

  2- Thợ Lắp:

  - Kinh nghiệm Lắp kết cấu nhà xưởng hoặc KN Lắp ống công nghệ, Bồn CN.

  - Lương: Thỏa thuận

  - S.Lượng: 20 người

  3- Thợ hàn Tig/ Điện: Tương đương từ 3G và 6G.

  - Lương: Thỏa thuận

  - S.Lượng: 20 người

  Thợ hàn Mig/ CO2: Tương đương 3G và 6G, Hàn kết cấu,Cấu kiện.

  - Lương: Thỏa thuận

  - S.Lượng: 30 người

  Có thể đi công trình phía Nam

  => Liên hệ: A. Hoàn: 0974 060 068