" BỒN CN- BỒN ÁP LỰC- BỒN GIA NHIỆT- BỒN CHỨA THỰC PHẨM- SILO- ỐNG CN- ỐNG VI SINH- ỐNG THỰC PHẨM- BỒN &ỐNG GAS CN- BỒN KHUẤY CN":

- TOÀN CẢNH THI CÔNG DỰ ÁN KHO XĂNG DẦU TẠI BÌNH DƯƠNG 2018....HOÀN THÀNH 50%.( CHƯA CẬP NHẬT ĐỦ)

Đặt hàng

Chi tiết

" BỒN CN- BỒN ÁP LỰC- BỒN GIA NHIỆT- BỒN CHỨA THỰC PHẨM- SILO- ỐNG CN- ỐNG VI SINH- ỐNG THỰC PHẨM- BỒN &ỐNG GAS CN- BỒN KHUẤY CN":