GIA CÔNG ỐNG TẠI ĐỒNG NAI- GIA CONG ONG TAI DONG NAI
prev
  • GIA CÔNG ỐNG TẠI ĐỒNG NAI- GIA CONG ONG TAI DONG NAI
next

1. Gia công lắp đặt đường ống công nghệ, Ống áp lực, Ống công nghiệp và Lắp đặt hệ thống đường ống thực phẩm.

( Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống, thiết  bị xử lý nước thải công nghiệp, Đường ống áp lực, Đường ống Công nghệ, Đường ống Vi Sinh, Ống thực phẩm các loại ) => Chụp chiếu, siêu âm, thử áp và Test mối hàn.

2. G/c lắp đặt Bồn chứa Inox, Bồn thép, Bồn Composite, Bồn áp lực, Silo chứa các loại, Bồn chứa thực phẩm, Bồn chứa hóa chất- Bồn cánh khuấy- Bồn gia nhiệt CN. Các loại Bồn Công Nghiệp.

Bồn áp lực, bồn Inox chứa hóa chất, gia công bồn Inox, bồn thép phủ lót Composite, Bồn chứa Silo CN- Bồn composite- Gia công Hàn ống áp lực theo yêu cầu.

ĐẶC BIỆT:

  • BỒN THÉP BỌC COMPOSITE FRP, BỒN INOX BỌC FRP TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, BỒN HẤP THỤ BẰNG INOX BỌC FRP…
  • BỌC PHỦ BỀ MẶT CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN CỦA CÁC LOẠI HÓA CHẤT
  • BỌC PHỦ FRP BỒN BỂ CHỨA CÁC LOẠI, MÁNG DẪN HÓA CHẤT, CÔNG TRÌNH.

Đặt hàng

Chi tiết

1. Gia công lắp đặt đường ống công nghệ, Ống áp lực, Ống công nghiệp và Lắp đặt hệ thống đường ống thực phẩm.

( Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống, thiết  bị xử lý nước thải công nghiệp, Đường ống áp lực, Đường ống Công nghệ, Đường ống Vi Sinh, Ống thực phẩm các loại ) => Chụp chiếu, siêu âm, thử áp và Test mối hàn.

2. G/c lắp đặt Bồn chứa Inox, Bồn thép, Bồn Composite, Bồn áp lực, Silo chứa các loại, Bồn chứa thực phẩm, Bồn chứa hóa chất- Bồn cánh khuấy- Bồn gia nhiệt CN. Các loại Bồn Công Nghiệp.

Bồn áp lực, bồn Inox chứa hóa chất, gia công bồn Inox, bồn thép phủ lót Composite, Bồn chứa Silo CN- Bồn composite- Gia công Hàn ống áp lực theo yêu cầu.

ĐẶC BIỆT:

  • BỒN THÉP BỌC COMPOSITE FRP, BỒN INOX BỌC FRP TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, BỒN HẤP THỤ BẰNG INOX BỌC FRP…
  • BỌC PHỦ BỀ MẶT CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN CỦA CÁC LOẠI HÓA CHẤT
  • BỌC PHỦ FRP BỒN BỂ CHỨA CÁC LOẠI, MÁNG DẪN HÓA CHẤT, CÔNG TRÌNH.

Lắp đặt máy và đường ống công nghệ ( CN Thực phẩm & HT Dẫn dầu..).