prev
next

- TOÀN CẢNH THI CÔNG DỰ ÁN KHO XĂNG DẦU TẠI BÌNH DƯƠNG 2018....HOÀN THÀNH 70%.( CHƯA CẬP NHẬT ĐỦ)

- TỔNG DỰ ÁN: 16 TỶ.

- TỔNG THẦU/ ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP THI CÔNG: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC

Đặt hàng

Chi tiết

- TOÀN CẢNH THI CÔNG DỰ ÁN KHO XĂNG DẦU TẠI BÌNH DƯƠNG 2018....HOÀN THÀNH 70%.( CHƯA CẬP NHẬT ĐỦ)

- TỔNG DỰ ÁN: 16 TỶ.

- TỔNG THẦU/ ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP THI CÔNG: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC